Контакти

Офис контакти

ул. Васил Кънчев №26, Бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 5
София, п.к. 1510, ж.к. Хаджи Димитър

Работно време:
9:00 ч. – 17.30ч.
(Понеделник - Петък)

Тел:
+359 2 462 71 35
+359 2 462 71 34
office@mistral.bg

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН:
+ 359 894 450 668
(за клиенти с абонамент в извънработно време за
гр. София)

МАРГАРИТА ЧАНДРЕВА
Офис асистент
+359 882 543 307
email: margi@mistral.bg

ЕКАТЕРИНА ИВАНЧЕВА
Офис мениджър
телефон: +359 897 94 88 66
email: ivancheva@mistral.bg

Търговски отдел

БИАНКА ТАНЕВА
Търговец
тел: + 359 89 445 06 69
email: bianka@mistral.bg

ИВО КИРИЛОВ
Търговец
тел: + 359 898 561 887
email: kirilov@mistral.bg

Дистанционен сервиз

Безплатен за клиенти с активен договор за поддръжка.

Телефони (централа):
+359 2 462 71 35
+359 2 462 71 34

Фискален сервиз

ГЕОРГИ ПАМУКОВ
тел: +359 894 450 663
email: fiskal@mistral.bg

Сервиз

ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ
Акаунт мениджър - ключови клиенти
+359 894 450 670
e-mail: nikolov@mistral.bg

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ
Акаунт мениджър - ключови клиенти
+359 894 450 666
e-mail: b.nikolov@mistral.bg

ИВАЙЛО КЕХАЙОВ
Акаунт мениджър - ключови клиенти
+359 894 450 665
e-mail: kehaiov@mistral.bg

ГЕОРГИ КАЛЕВ
Акаунт мениджър - ключови клиенти
+359 898 659 836
e-mail: kalev@mistral.bg

ЙОРДАН ВОНГ
Акаунт мениджър - ключови клиенти
+359 894 450 657
e-mail: vong@mistral.bg

Извънработно време

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
(за клиенти с абонамент в извънработно време)
тел: +359 894 450 668

Запитвания / Демо