Datecs Pay 
абонаменти 

Цени със закупен терминал

Datecs Pay

1.3% от картовите трансакции

1.4% от картовите трансакции

+ 5.00лв месечна такса

При месечен оборот на терминал
до 1 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.2% от картовите трансакции

1.3% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 4 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.1% от картовите трансакции

1.2% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 6 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.0% от картовите трансакции

1.1% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 10 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

0.9% от картовите трансакции

1.0% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
над 10 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Цени с предоставен терминал

Datecs Pay

1.4% от картовите трансакции

+ 5.00лв месечна такса

При месечен оборот на терминал
до 1 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.3% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 4 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.2% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 6 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.1% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 10 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay

1.0% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
над 10 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.

Datecs Pay 
абонаменти 

Datecs Pay

Закупен терминал
Предоставен терминал

1.3% от картовите трансакции

1.4% от картовите трансакции

+ 5.00лв месечна такса

При месечен оборот на терминал
до 1 000лв. за изминалия месец

Datecs Pay

Закупен терминал
Предоставен терминал

1.2% от картовите трансакции

1.3% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 4 000лв. за изминалия месец

Datecs Pay

Закупен терминал
Предоставен терминал

1.1% от картовите трансакции

1.2% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 6 000лв. за изминалия месец

Datecs Pay

Закупен терминал
Предоставен терминал

1.0% от картовите трансакции

1.1% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
до 10 000лв. за изминалия месец

Datecs Pay

Закупен терминал
Предоставен терминал

0.9% от картовите трансакции

1.0% от картовите трансакции

При месечен оборот на терминал
над 10 000лв. за изминалия месец

Фиксирани планове на база регистрираните обороти от картови транзакции.

Прикачане към Вашата действаща банкова сметка.

Получавате парите си на следващия работен ден за всички карти издадени в България и на втория ден за карти от чужбина.

Пълна проследимост на трансакциите чрез потребителски портал.