ZAMBOO_Logo_svg

 абонаменти 

ZAMBOO_Logo_svg

 абонаменти 

Абонамент 12 месеца

* всички цени са без включен ДДС.

POS

100.00лв

Продажби

 - Разнообразие от интерфейси за специфични бизнеси
- Потребителски права и ограничения
- Връзка с банков терминал
- Поддръжка на специализирани устройства
- Връзка с лоялни програми
- Поддръжка на екран, насочен към клиента
- Кухненски модул за управление статуса на поръчките

Доставки

Инвентаризация

Брак

Изписване

Производство / Свободно производство

Деасемблиране

Отчет оператори

Back Office

100.00лв

Управление на материали

Управление на категории и типове

Групово управление на характеристики

Управление на баркодове

Работа с ценови листи

Дървовидно управление на партньори

Управление на потребителски роли и нива за достъп

Ценообразуване и ценови сценарии

Android Pos

180.00лв

( До 2 устройства )

300.00лв

( До 5 устройства )

500.00лв

( До 10 устройства )

Web menu 

1200.00лв

* цена за изграждане на системата - според специфичните нужди на клиента

Автоматично зареждане на менюто на ресторанта в Web страница

Изпращане на поръчки към POS

Следене на статуси на изпълнение на поръчките

KDS

100.00лв

Кухненски дисплей

Поръчките се появяват мигновено на дисплей в кухнята, след подаването им от сервитьор или от посещаващите онлайн платформа за поръчки.

Готвачът има възможност да използва интерактивно дисплея и да променя рецепта при липса на продукт и наличие на заместващ.

Loyalty (CLP)

1200.00лв

Работа с точки

Работа с натрупващи и изразходващи сценарии

Reporting

0.00лв

Web справки

Таблични справки

Аналитични справки

Графични справки

Hotel - Front Office

120.00лв

+100.00лв - Zamboo Front Office

Hotel - Back Office

120.00лв

+100.00лв - Zamboo Back Office

Хардуерна защита

20.00лв

* Закупува се еднократно за всяко работно място

Абонамент 6 месеца

* всички цени са без включен ДДС.

POS

75.00лв

Продажби

 - Разнообразие от интерфейси за специфични бизнеси
- Потребителски права и ограничения
- Връзка с банков терминал
- Поддръжка на специализирани устройства
- Връзка с лоялни програми
- Поддръжка на екран, насочен към клиента
- Кухненски модул за управление статуса на поръчките

Доставки

Инвентаризация

Брак

Изписване

Производство / Свободно производство

Деасемблиране

Отчет оператори

Back Office

75.00лв

Управление на материали

Управление на категории и типове

Групово управление на характеристики

Управление на баркодове

Работа с ценови листи

Дървовидно управление на партньори

Управление на потребителски роли и нива за достъп

Ценообразуване и ценови сценарии

Android Pos

120.00лв

( До 2 устройства )

200.00лв

( До 5 устройства )

350.00лв

( До 10 устройства )

Web menu 

900.00лв

* цена за изграждане на системата - според специфичните нужди на клиента

Автоматично зареждане на менюто на ресторанта в Web страница

Изпращане на поръчки към POS

Следене на статуси на изпълнение на поръчките

KDS

75.00лв

Кухненски дисплей

Поръчките се появяват мигновено на дисплей в кухнята, след подаването им от сервитьор или от посещаващите онлайн платформа за поръчки.

Готвачът има възможност да използва интерактивно дисплея и да променя рецепта при липса на продукт и наличие на заместващ.

Loyalty (CLP)

900.00лв

Работа с точки

Работа с натрупващи и изразходващи сценарии

Reporting

0.00лв

Web справки

Таблични справки

Аналитични справки

Графични справки

Hotel - Front Office

90.00лв

+75.00лв - Zamboo Front Office

Hotel - Back Office

90.00лв

+75.00лв - Zamboo Back Office

Хардуерна защита

20.00лв

* Закупува се еднократно за всяко работно място
ZAMBOO_Logo_svg

 абонаменти 

Посочените цени са за абонамент 6 месеца
Посочените цени са за абонамент 12 месеца

*всички цени са без включен ДДС.

POS

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

100.00лв

75.00лв

Продажби

 - Разнообразие от интерфейси за специфични бизнеси
- Потребителски права и ограничения
- Връзка с банков терминал
- Поддръжка на специализирани устройства
- Връзка с лоялни програми
- Поддръжка на екран, насочен към клиента
- Кухненски модул за управление статуса на поръчките

Доставки

Инвентаризация

Брак

Изписване

Производство / Свободно производство

Деасемблиране

Отчет оператори

Back Office

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

100.00лв

75.00лв

Управление на материали

Управление на категории и типове

Групово управление на характеристики

Управление на баркодове

Работа с ценови листи

Дървовидно управление на партньори

Управление на потребителски роли и нива за достъп

Ценообразуване и ценови сценарии

Android Pos

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

180.00лв

(До 2 устройства)

300.00лв

(До 5 устройства)

500.00лв

(До 10 устройства)

120.00лв

(До 2 устройства)

200.00лв

(До 5 устройства)

350.00лв

(До 10 устройства)

Web menu 

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

1200.00лв

900.00лв

* цена за изграждане на системата - според специфичните нужди на клиента

Автоматично зареждане на менюто на ресторанта в Web страница

Изпращане на поръчки към POS

Следене на статуси на изпълнение на поръчките

KDS

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

100.00лв

75.00лв

Кухненски дисплей

Поръчките се появяват мигновено на дисплей в кухнята, след подаването им от сервитьор или от посещаващите онлайн платформа за поръчки.

Готвачът има възможност да използва интерактивно дисплея и да променя рецепта при липса на продукт и наличие на заместващ.

Loyalty (CLP)

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

1200.00лв

900.00лв

Работа с точки

Работа с натрупващи и изразходващи сценарии

Reporting

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

0.00лв

Web справки

Таблични справки

Аналитични справки

Графични справки

Hotel - Front Office

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

120.00лв

+100.00лв - Zamboo Front Office

90.00лв

+75.00лв - Zamboo Front Office

Hotel - Back Office

Абонамент 12 месеца
Абонамент 6 месеца

120.00лв

+100.00лв - Zamboo Back Office

90.00лв

+75.00лв - Zamboo Back Office

Хардуерна защита

20.00лв

* Закупува се еднократно за всяко работно място